Pętla na północ Krakowa czerwonym szlakiem
15 VI 2014

→ Zobacz trasę na pełnym ekranie