Rowerowo po Bornholmie,
czyli najbardziej pechowa majówka w życiu
28 IV - 5 V 2012